Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła i hierarchię oraz transpozycję prawa UE do polskiego porządku prawnego.
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_W04
    Ma wiedzę na temat monitorowania, identyfikowania stanu środowiska, uwarunkowań społecznych i gospodarczych, opisu zjawisk w nim zachodzących oraz zna metodologię rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,