Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały polimerowe
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę o budowie chemicznej polimerów, korelacji pomiędzy budową na poziomie molekularnym i właściwościami makroskopowymi
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.