Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały polimerowe
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W04
    Ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do określania mikrostruktury i własności materiałów inżynierskich.