Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Napędy i sterowanie urzadzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Potafi przeprowadzać pomiary i analizę parametrów pracy napędów stosowanych w urządzeniach transportu linowego
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski