Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Napędy i sterowanie urzadzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Ma świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania maszyn i urządzeń na środowiski naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K05
    podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli techniki i zagrożeniach z niej wynikających i opinie w sposób zrozumiały, korzystając ze środków masowego przekazu
  • MBM2A_K06
    ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.