Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę o budowie chemicznej polimerów, korelacji pomiędzy budową na poziomie molekularnym i właściwościami makroskopowymi oraz metodach otrzymywania i przetwórstwa polimerów
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W12
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej
  • IMM1A_W13
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych
  • IMM1A_W15
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową