Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W13
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych
  • IMM1A_W14
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych