Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Potrafi wybrać odpowiedni metodę badań dla określonego polimeru, potrafi interpretować i zestawiać wyniki pomiarów
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U04
  potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki
 • IMM1A_U10
  potrafi wykorzystywać urządzenia i narzędzia informatyczne oraz zaawansowane metody komputerowego wspomagania i techniki sztucznej inteligencji w realizacji prac inżynierskich i procesów technologicznych oraz do rozwiązywania zadań technicznych
 • IMM1A_U11
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IMM1A_U12
  potrafi porównywać podstawowe własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne materiałów inżynierskich, stosowanych na produkty i ich elementy, narzędzia oraz elementy systemów regulacji, z wykorzystaniem systemów informatycznych i baz danych, dokonywać doboru materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania ich struktury i własności do zastosowań technicznych
 • IMM1A_U13
  potrafi wykonywać badania struktury i własności mechanicznych i fizykochemicznych materiałów inżynierskich