Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z różnych źródeł literaturowych, wybrać i zaprezentować określony problem. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań