Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Testowanie odwiertów I
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie metodykę wyznaczania współczynników formuł: jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów otworowych
Powiązania z KEU:
  • GGO1A_W01
    (zna i rozumie) w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, inżynieria materiałowa i informatyka, tworzących podstawy teoretyczne
  • GGO1A_W03
    (zna i rozumie) w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej dotyczącej wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i otworowej eksploatacji złóż