Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dobór i projektow. metali i stopów do zastosowań technicznych I
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat sposobów projektowania i doboru materiałów, selekcji i wyznaczania wskaźników funkcjonalności. Potrafi usystematyzować poszczególne grupy stopów pod kątem zastosowania jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne.
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_W02
  ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W08
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń
 • IMM1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz wytwarzania materiałów
 • IMM1A_W13
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych