Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dobór i projektow. metali i stopów do zastosowań technicznych I
Efekt kształcenia:
Student na podstawie sprecyzowanego celu potrafi określić założenia projektowe oraz wybrać odpowiednie stopy/grupy stopów pod kątem konkretnego zastosowania.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U04
    potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań