Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Propedeutyka nauk materiałowych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K01
    ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań; ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról
  • CHB1A_K04
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, posiada umiejętność negocjacji; potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (gospodarczych, obywatelskich, politycznych) uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne; ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą