Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Propedeutyka nauk materiałowych
Efekt kształcenia:
Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U05
    potrafi zaprojektować i wykonać proste zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów, potrafi zabezpieczyć stanowisko pracy i ocenić pojawienie się możliwych zagrożeń
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych