Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Efekt kształcenia:
student zdobywa elementarna wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości,
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W04
    Zna, rozumie (również w sensie możliwości i barier), interpretuje i poddaje krytycznej analizie aspekty: formalno-prawne, geotechniczne, aerologiczne, sozologiczne, społeczne i ekonomiczno-organizacyjne prowadzenia robót górniczych (w tym specjalnych) na etapie poszukiwania, rozpoznania, udostępnienia, przygotowania, eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych w warunkach racjonalnej i zrównoważonej gospodarki złożem.