Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Reaktory chemiczne
Efekt kształcenia:
Student umie wykonać obliczenia z zakresu bilansu masy, bilansu ciepła oraz doboru reaktora.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U02
    Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do kształtowania właściwości zaprojektowanych materiałów stosując w tym celu właściwe metody badawcze oraz pogłębioną wiedzę w zakresie ich struktury, mikrostruktury, właściwości i oddziaływań w układzie materiał - środowisko oraz planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki, wyciągać wnioski i przeprowadzać krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rozwiązywać problemy inżynierskie i badawcze