Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie sformułować problemy praktyczne w obszarze pracy zawodowej, podejmuje kreatywne poszukiwania możliwych rozwiązań
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.