Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Efekt kształcenia:
zna zakres swojej wiedzy z podstaw psychologii menedżerskiej i rozumie dalszą potrzebę rozwijania się w tym zakresie
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.