Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Efekt kształcenia:
potrafi interpretować procesy oraz zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby zarządzania zasobami ludzkimi
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.