Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Efekt kształcenia:
student powinien posiąść umiejętności zastosowania psychologii menedżerskiej w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w firmach i instytucjach, między innymi poprzez: poprawienie komunikacji na poziomie werbalnym i niewerbalnym, oraz lepsze radzenie sobie ze stresem zawodowym.
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.