Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonometria
Efekt kształcenia:
zna podstawy i przykłady modelownia stochastycznego w matematyce finansowej, ekonomii. Potrafi stosowaćprocesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności