Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekonometria
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać wiedzę z innych działówmatematyki (rachunek prawdopodobieństwa,statystyka, algebra liniowa i analizy numerycznej) w ekonometrii
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_U04
  w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
 • MAT2A_U11
  zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych
 • MAT2A_U13
  umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki