Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia ceramiki budowlanej
Efekt kształcenia:
Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U01
    Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do wykonywania zadań, oceny zagrożenia podczas wykonywania badań, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, dokonania oceny i krytycznej analizy posiadanych informacji oraz istniejących rozwiązań technicznych