Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Technologia ceramiki budowlanej
Efekt kształcenia:
Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_K02
    Absolwent jest gotów do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbania o dorobek i tradycję zawodową, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy