Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Studyjna produkcja dźwięku (P)
Efekt kształcenia:
Uczestnik kursu umie odnaleść charakterystyczne elementy utworu oraz przedstawić je w okraszonej indywidualnym charakterem produkcji.
Powiązania z KEU:
 • IAK1A_W09
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
 • IAK1A_W20
  zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku
 • IAK2A_W07
  zna zasady i techniki nagłaśniania przestrzeni zamkniętych i otwartych lub aktywnej redukcji hałasu i aktywnej redukcji drgań
 • IAK2A_W08
  zna i rozumie procesy propagacji fal w różnych ośrodkach lub transmisji, synchronizacji, przetwarzania i archiwizacji sygnałów dźwiękowych w różnych mediach informacyjnych