Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria biomateriałów
Efekt kształcenia:
potrafi łączyć zagadnienia biomechaniczne z materiałowymi i biologicznymi.
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_U03
    Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych prostego procesu technologicznego oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego