Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Powłoki amorficzne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W02
    Absolwent pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury, mikrostruktury, właściwości surowców, półproduktów, gotowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych