Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przetwórstwo szkła
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U01
    Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do wykonywania zadań, oceny zagrożenia podczas wykonywania badań, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, dokonania oceny i krytycznej analizy posiadanych informacji oraz istniejących rozwiązań technicznych