Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia materiałów wiążących i betonów
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie surowców przynależnych technologiom materiałów wiążących i betonów
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W04
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie rozpoznawania i badania właściwości związków chemicznych stanowiących podstawę dla projektowania materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TCH2A_W02
    Absolwent pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury, mikrostruktury, właściwości surowców, półproduktów, gotowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych