Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia materiałów wiążących i betonów
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U04
    potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz dokonać ich wstępnej oceny ekonomicznej
  • TCH2A_U05
    Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów