Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia materiałów wiążących i betonów
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać i zbadać właściwości mieszanki wiążącej i betonu
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U05
    potrafi zaprojektować i wykonać proste zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów, potrafi zabezpieczyć stanowisko pracy i ocenić pojawienie się możliwych zagrożeń
  • TCH2A_U05
    Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów