Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Technologia materiałów wiążących i betonów
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu technologii materiałów wiążących i betonów na środowisko
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych