Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropogeniczne zmiany w środowisku
Efekt kształcenia:
Student zna zmiany w środowisku wywołane powstaniem i rozwojem rolnictwa
Powiązania z KEU:
  • IS3A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z inżynierią środowiska
  • IS3A_W02
    Posiada wiedzę na temat przygotowywania publikacji naukowych oraz właściwej prezentacji wyników swoich badań
  • IS3A_W03
    Posiada wiedzę upoważniającą do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotów związanych z tematyką pracy doktorskiej