Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Antropogeniczne zmiany w środowisku
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość potrzeby kształtowania środowiska naturalnego człowieka
Powiązania z KEU:
  • IS3A_K01
    Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i poszerzania wiedzy związanej z tematyką pracy doktorskiej
  • IS3A_K02
    Ma świadomość istoty zrównoważonego rozwoju, jako tła prowadzonych badań