Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Antropogeniczne zmiany w środowisku
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość skutków nieprzemyślanej działalności człowieka
Powiązania z KEU:
  • IS3A_U01
    Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych związanych z kierunkiem studiów oraz tematyką pracy doktorskiej
  • IS3A_U02
    Potrafi prawidłowo planować i wykonywać badania związane z pracą naukową oraz prawidłowo publikować ich wyniki
  • IS3A_U03
    Posiada zdolność nawiązywania współpracy naukowej z innymi ośrodkami badawczymi