Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Antropogeniczne zmiany w środowisku
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość konieczności permanentnego poszerzania wiedzy
Powiązania z KEU:
  • IS3A_U01
    Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych związanych z kierunkiem studiów oraz tematyką pracy doktorskiej
  • IS3A_U03
    Posiada zdolność nawiązywania współpracy naukowej z innymi ośrodkami badawczymi