Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analityka w kontroli jakości
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych stosowanych w kontroli jakości
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W02
    Absolwent pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury, mikrostruktury, właściwości surowców, półproduktów, gotowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych