Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modern environmental analytics
Efekt kształcenia:
Student is able to compare the use of specialized devices and software typical for modern environmental analytics
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W06
    Absolwent zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów, jak również posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska