Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modern environmental analytics
Efekt kształcenia:
Student is able to interpret the obtained results, as well as formulate conclusions
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U08
    Absolwent potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę specjalistyczną i międzynarodowe źródła internetowe oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie