Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modern environmental analytics
Efekt kształcenia:
Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team
Powiązania z KEU: