Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kody Blokowe
Efekt kształcenia:
Zna głębiej elementy algebry
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej