Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Równania Fizyki Matematycznej I ()
Efekt kształcenia:
Potrafi rozwiązywać zagadnienia rachunku wariacyjnego. Umie stosować rachunek wariacyjny do zagadnień mechaniki. Umie analizować dwuwymiarowe układy dynamiczne.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań