Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Równania Fizyki Matematycznej I ()
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności rozwiązywania zagadnień wariacyjnych mechaniki. Umie wykorzystywać symetrie układu równań do obniżania rzędu.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U02
    posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • MAT2A_U06
    orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych