Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria Algorytmów ()
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące analizy algorytmów oraz technik projektowania algorytmów
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce