Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automaty i Sieci Petriego ()
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia i struktury matematyczne stosowane w teorii języków formalnych i automatów
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W11
  zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce
 • MAT2A_U02
  posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze