Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automaty i Sieci Petriego ()
Efekt kształcenia:
zna klasy języków wystepujace w hierarchii Chomsky’ego i ich wlasnosci
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W10
    zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej