Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elementy Teorii Aproksymacji (dla II st.)
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia (wraz z dowodami) aproksymacyjne w przestrzeni liniowej unormowanej i przestrzeni Hilberta
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_W05
  zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej