Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy Teorii Aproksymacji (dla II st.)
Efekt kształcenia:
Umie wyznaczać szereg Fouriera danej funkcji
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U01
    potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
  • MAT2A_U13
    umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości