Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody Numeryczne dla Równań Różniczkowych Zwyczajnych ()
Efekt kształcenia:
Zna metody numeryczne stosowane do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W10
    zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce