Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody Numeryczne dla Równań Różniczkowych Zwyczajnych ()
Efekt kształcenia:
Zna przykłady modeli matematycznych kilku zagadnień technicznych i fizycznych, algorytmy ich rozwiązania i przeprowadzenia symulacji komputerowych tych zagadnień
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej